Årsmöte den 19 mars kl 14,30 på Ekerödsrasten Hörby. Anmäl er till Martin Bengtsson senast den 18 mars på e-postadress: martin.bengtsson@vingmed.se

loading...

Årsmöte i NAB
19 mars 2022
OBS! Nästa Elmia: 19-21 Oktober 2022

 

Senast uppdaterad;
2022-03-16
 

Födelsevikt som A-vikt
 
NAB har beslutat att få till stånd en möjlighet till en födelsevikt som A-vikt, dvs assistentvägd vikt.
Det är ett led att ytterligare dokumentera våra avelsdjur
Det är inget krav utan en möjlighet för den uppfödare som vill ha en A-vikt på sina kalvar eller på vissa kalvar tex prövningsaspiranter
För detta krävs att man filmar vägnings och märkningsförloppet
Filmen skall vara oavbruten från nollställning, vägning så vikten syns, märkning till ner/utsläpp av kalven där vågen syns nollad.
 
Tyvärr har vi ingen Yuotube-kanal som går att lägga upp filmer på så ni får själva ombesörja att filmen kommer till er kontaktperson på er husdjursförening

Hos Växa är det Kristina Remgård-Gredenvall 010-471 09 06 hos Skånesemin Johan Sandström 0415-19512. Rådgivarna ???
Det är sedan upp till husdjursföreningen att godkänna filmen så att kalven får en A-vikt.