Köttraser på Hushållningssällskapets Sommarmöte i Värnamo.

Den 27 augusti anordnade Hushållningssällskapet sitt sommarmöte i Värnamo. Representanter från Angus, Blonde D’ Aquitaine, Charolais, Hereford, Limousin och Simmental fanns på plats, så även NAB ordförande Göran Johansson som berättade att antal besökare var omkring 4-5000.

Vi tackar följande ägare till djuren som ställde upp!
Roland & Lena Johansson, Bäck, Månstorp. Angus och Simmental.
Tommy Rehn, Flansbacka, Skeppshult. Blonde
Lars-Erik Johansson, Svanaholm, Bredaryd. Charolais
Nils-Åke Johansson, Svanaholm, Bredaryd. Hereford
Fredrik Simonsson, Hjälshammar Ekhaga, Värnamo. Limousin.