På denna sida kommer vi att lägga ut lite tips och råd.

Lär dig använda avelsvärden! Blir du inte klok på alla siffror? Nej det är inte alltid lätt att förstår sig på alla de olika siffror i avelsvärden! Här får du lite hjälp i "Lär dig använda avelsvärden"

Nybörjaretips  rikta sig till dig som funderar på att köpa dina första kor, men den är även bra till dig som funderar på att sluta med mjölk och gå över till kött. 

Utställningsskolan.
Att ställa ut är viktig marknadsföring, inte bara för ”din ras” men även för din besättning.
Vill du ta steget men inte riktigt vågar? Läs ”Utställningsskolan” så vågar även du!