NAB – Svensk Köttrasavel i samverkan
-  Vilka är vi?

Vi är den gemensamma organisation som företräder den renrasiga aveln för de i Sverige förekommande köttraserna.

LÄNK TILL FOLDER OM NAB >>


Idag är de 9 största köttraserna medlemmar i NAB:

Angus , Blonde D A’quitaine , Charolais , Dexter,  Galloway,  Hereford , Highland Cattle , Limousine , Simmental.

Mindre köttraser har insyn och påverkan på NAB som adjungerade medlemmar.

NAB står för Nordisk Avelsförening för Biffraser. Det namnet beskriver vad det var i början på 1950-talet när de första köttdjuren började importeras. För att kunna registrera och stambokföra djuren som anlände bildades NAB. Danmark och Norge har under resans gång fallit bort men namnet består. Och för att tydliggöra vad vi står för idag har vi lagt till ”Svensk köttrasavel i samverkan”.

Med tiden har dikoproduktionen växt och idag är drygt 36% av Sveriges totala ko antal just dikor/köttkor. För att nötköttsproduktionen från dikorna ska var effektiv och långsiktig krävs den renrasaveln som bedrivs bland vår 7 raser. Vi har ett avlångt land med olika produktionsformer och – förutsättningar där alla raserna kan fylla sin roll.

Vad arbetar vi med idag?

  • Vi marknadsför vikten av att använda stambokförda tjurar i dikoproduktionen.
  • Vi marknadsför användning av köttrassemin i mjölkbesättningar.
  • Vi är huvudman för all stambokföring av köttrasdjur. Data och Kontroll ligger idag i Växas regi, med en övervakning av Jordbruksverket. Det finns internationella och EU regler att följa för all registrering.
  • Vi anordnar riksutställningar av köttrasdjur tex. ELMIA och MILA
  • Vi är delägare och stor intressent i Svensk Köttrasprövning AB där ca. 170 ungtjurar individprövas      varje år. Individprövningen finns idag i Gunnarp ,Ekeröd , Skåne idag.
  • Vi företrädet våra rasföreningars intresse gentemot andra intressenter såsom , Växa och andra Husdjursföreningar , Viking Genetics ,Slakterier , Sveriges Djurbönder , LRF m.fl.
  • Vi verkar för att svensk köttrasavel får en central roll i svensk nötköttsproduktion.
  • Hantera övriga rasövergripande frågor där det är lämpligt.