loading...

OBS! Nästa Elmia: Oktober 2021
 

Senast uppdaterad;
2021-01-19
 

Födelsevikt som A-vikt
 
NAB har beslutat att få till stånd en möjlighet till en födelsevikt som A-vikt, dvs assistentvägd vikt.
Det är ett led att ytterligare dokumentera våra avelsdjur
Det är inget krav utan en möjlighet för den uppfödare som vill ha en A-vikt på sina kalvar eller på vissa kalvar tex prövningsaspiranter
För detta krävs att man filmar vägnings och märkningsförloppet
Filmen skall vara oavbruten från nollställning, vägning så vikten syns, märkning till ner/utsläpp av kalven där vågen syns nollad.
 
Filmen skickas till en kanal på Youtube som heter - NAB födelsevikter https://www.youtube.com/channel/UCE3SotRnspVNajz2eu3F5Hw
 
Uppfödarens husdjursförening ska sedan meddelas att en vägning är inlagd och er kontaktperson på husdjursföreningen går sedan in på Youtube och tittar på filmen. Hos Växa är det Kristina Remgård-Gredenvall 010-471 09 06 hos Skånesemin Johan Sandström 0415-19512. Rådgivarna ???
Det är sedan upp till husdjursföreningen att godkänna filmen så att kalven får en A-vikt.