loading...

Senast uppdaterad;
2024-02-12
RESULTAT FRÅN ELMIA HÄR >>
 

Här är länken till en tolkningsguide för de nya avelsvärdena i  NAV.

Anmäl dina finaste djur till Elmia djurutställning
Den 16 till 18 oktober arrangeras Elmia djurutställning – en höjdpunkt för alla med nötkreatur. Till och med den 16 september tar rasföreningarna emot din anmälan till djurutställningen.
”Konkurrenskraft för framtiden” är temat vid årets Elmia Lantbruk och förberedelserna för mässan och djurutställning i oktober är redan igång. Vid mässan samlas drygt 20 000 besökare för att träffa branschkollegor och titta på djurutställningen i hall D. I år finns det plats för 250 av Sveriges finaste djur som ställs ut och tävlar.
-Att ställa ut djur på Elmia är ett bra sätt att marknadsföra gårdens besättning. Är du avelsintresserad och säljer djur kan du ofta ta bättre betalt om du ställt ut djur. Om du vill ha hjälp vid utställningen, med passning eller visning, hjälper vi i rasföreningarna gärna till. I år har vi extra tydliga regler för smittskydd då vi djurägare behöver ta gemensamt ansvar och säkra att vi bara har friska djur på utställningen, säger Anki Sandin ordförande Holsteinföreningen.
Årets djurutställning har inte någon Sara-klass, men i övrigt ser klasserna ut som tidigare år.
Tydliga regler för gott smittskydd
Inför årets utställning har smittskyddsreglerna uppdaterats och alla regler har kortats för ökad tydlighet. För den som vill ställa ut djur gäller att:
- djuret ska vara anslutet till Smittsäkrad Besättning steg 2 eller 3,
- alla djur på mässan ska ha provtagits för Mycoplasma bovis,
- alla djur kommer att ankomstbesiktigas när de anländer till mässan.
Elmia, rasföreningarna och Växa har tillsammans tagit fram reglerna för mässan, inklusive gränser för celltal. De detaljerade reglerna finns här: https://www.vxa.se/fakta/Samarbeten/massor/elmia-lantbruk/
Enkelt för alla djurägare i husdjursföreningar att anmäla digitalt
Nytt för i år är att den digitala anmälan till djurutställningen kopplats till Växas kodatabas, vilket gör att djurägaren från besättningsöversikt enkelt kan välja ut djur att ställa ut. Alla djurägare, från Rådgivarna Sjuhärad, Skånsemin och Växa kan anmäla djur på samma sätt om besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning. Anmälan skickas in senast 16 september. Djurägare som föredrar pappersblankett kontaktar respektive rasförening.
Rasföreningarna NAB, Jersey, Holstein och SRB tar emot anmälan då det är de som arrangerar djurutställningen i samverkan med Elmia Lantbruk och med Växa.
Anmäl dina djur här: https://djuranmalanelmia.vxa.se/

Länk för att komma till Nordisk avelsvärdering
Här har ni länken för att komma till Navet  Nordisk avelsvärdering.

Födelsevikt som A-vikt
 
NAB har beslutat att få till stånd en möjlighet till en födelsevikt som A-vikt, dvs assistentvägd vikt.
Det är ett led att ytterligare dokumentera våra avelsdjur
Det är inget krav utan en möjlighet för den uppfödare som vill ha en A-vikt på sina kalvar eller på vissa kalvar tex prövningsaspiranter
För detta krävs att man filmar vägnings och märkningsförloppet
Filmen skall vara oavbruten från nollställning, vägning så vikten syns, märkning till ner/utsläpp av kalven där vågen syns nollad.
 
Tyvärr har vi ingen Yuotube-kanal som går att lägga upp filmer på så ni får själva ombesörja att filmen kommer till er kontaktperson på er husdjursförening

Hos Växa är det Kristina Remgård-Gredenvall 010-471 09 06 hos Skånesemin Johan Sandström 0415-19512. Rådgivarna ???
Det är sedan upp till husdjursföreningen att godkänna filmen så att kalven får en A-vikt.