Angus


Ursprung
Rasen kommer från Skottland och grundades ursprungligen i grevskapen Aberdeen och Angus redan i början av 1800-t. Stamboken startades 1862 och fokus i avelsarbetet var allt sedan början på köttkvalitet. Det var den första köttrasen som kom till Sverige, den 5:e september 1946 angjorde fartyget Havsbris svensk hamn med 212 skotska Angus.

Kännetecken
Angus är antingen svarta eller röda, från naveln och bakåt kan vit päls förekomma. De är alltid hornlösa.

Utbredning
I många länder med omfattande köttproduktion har Angus ett dominerande inslag, t ex är hälften av alla kor i Argentina Angus, Australien har ca 55 000 anguskor vilket gör det till landets största köttras. Även i USA är rasen dominerande där angus och anguskorsningar utgör merparten av slakten. I USA marknadsförs 64 olika kvalitetsprogram för nötkött (branded beef), 49 av dem har namnet på en ras i sitt varumärke varav 47 st är angus.

Produktionsegenskaper
När rasen först kom till landet var flera av importörerna gräsfröodlare som ville ha en ras som kunde omvandla den lågvärdiga gräsfröhalmen till ett prima kött. Förmågan att kunna växa bra på stor grovfoderandel är än idag utmärkande för rasen vilket inte minst framgår av den tillväxt som uppvisas på individprövningsstationen där angustjurarna får betydligt mindre kraftfoder.
Korna är fertlila och har god förmåga att bygga upp näringsreserver på bete, i kombination med den mindre vuxenvikten blir övervintringskostnaden låg. Tillsammans med förmåga att producera bra med mjölk även på sämre bete bidrar det till en hög effektivitet mätt i kg kött producerat per ha. Avelsarbetet är starkt fokuserat på funktionella egenskaper som t ex bra klövar.
Adelsmärket nr 1 är lätta kalvningar och kalvar som är mycket pigga redan från födseln.
Angus har som moderras en plats att fylla i de flesta korsningsprogram. Som faderras används angus när höga krav ställs på grovfoderomvandling och köttkvalitet.

Köttet
Angus är den av de etablerade köttraserna med absolut högst marmorering vilket starkt bidrar till köttets goda smak, mörhet och saftighet. Eftersom uppfödningen till största del sker med grovfoder blir kvoten mellan fettsyrorna omega 3 och omega 6 gynnsam och dessutom bidrar grovfodret till en mer utvecklad smak.
Tillsammans gör detta köttet från angus till finsmakarens val.

Angusdjur fungerar utmärkt som naturvårdare - här trivs dem bäst!

Hemsida: www.angus.se