Blonde d’Aquitaine

Ursprung
Köttras som ursprungligen kommer från södra Frankrike, där den tidigare använts som dragdjur. Rasen har sedan spridits till många länder och via Danmark och England kom rasen till Sverige 1987, där Svenska Blonde d’ Aquitaineföreningen bildades samma år.

Kännetecken
Högresta djur med smala ben, lång kropp och svällande muskler, framförallt på bakkroppen. Detta gäller även hondjuren, som också de ger fina slaktkroppar med bra klassning. Djurens färg varierar från helt vit till mörkt beige.

Hornstatus
De flesta svenska Blondedjur är i nuläget hornade, men andelen kulliga (polled) djur ökar.

Köttproduktionsegenskaper
Blonde d’ Aquitaine ger ett ganska magert, men ändå mört kött med ljus färg. Rasen har en mycket hög nettotillväxt som tillsammans med en muskelfylld kropp ger ett högt slaktutbyte. Renrasiga tjurar ger ofta ett slaktutbyte på ca. 65%. Ungtjurars slaktkroppar klassificeras oftast i klasserna E och U och även hondjuren klassas bra, eftersom de också är välmusklade. Blonderasens goda slaktkroppsegenskaper gör att den även passar bra som faderras i korsningsbesättningar. Blonde rasen ger lätta kalvningar, på grund av den långa och smala kroppsbyggnaden.