Dexter

Ursprung
Dextern kommer ursprungligen från den sydvästra delen av Irland. Liksom Kerryn stammar den från den boskap som de tidiga kelterna höll. Eventuellt stammar den till och med ur kor som vikingar tog med sig till Irland.
Det sägs ibland att dextern är en relativt ny ras, men rasen beskrevs och namngavs redan 1845 av Mr David Low i en redogörelse över irländska kreatursraser. Enligt denna skrift har rasen fått både sin karaktär och sitt namn av Mr Dexter, anställd hos Lord Hawden att arbeta med boskapen. Lord Hawden hade kommit till Irland på 1750-talet, och bosatt sig i grevskapet Tipperary. Enligt David Low försökte Mr Dexter skapa en ny ras genom avel med de bästa djur han kunde hitta bland de härdiga kor som fanns i det bergiga området, och han uppnådde enligt Low i stor utsträckning sina mål.

Kännetecken
Dextern är en av västvärldens minsta koraser. Korna väger ca 300 kg och är runt en meter höga. Dextern kan ha tre färger; svart, röd eller dun (gråbrun). Den ska alltid vara enfärgad och utan vita tecken.

Foder
Det är en härdig ras som passar bra på naturbeten. Den är lämplig som naturvårdare som med lätthet tar sig fram i terrängen, äter det mesta och skonar marken genom sin låga vikt.

Hornstatus
De flesta dexter har horn, men det finns linjer med anlag för kullighet (dessa finns inte i Sverige ännu). De flesta svenska besättningarna har avhornade djur.

Köttproduktionsegenskaper
Dextern är en kombinationsras kött/mjölk Som foderomvandlare är dextern effektiv och mängden kött och mjölk denna lilla ko kan producera är imponerande, men det är framförallt den höga kvalitén på kött och mjölk som gör att man väljer att hålla dexter. Förutom att de är små och söta förstås. Mjölken är fet och proteinrik och mycket lämpad för ystning. Köttet är av toppkvalité och vi som har haft förmånen att smaka dexterkött vet att det har en smak utöver det vanliga.