Limousin

Ursprung

Limousin härstammar från det centralfranska höglandet med staden Limoges som centrum i Limousindistriktet. Under 1600-talet användes rasen som dragdjur i kombination med köttproduktion. De första Limousindjuren kom till Sverige 1970.

Kännetecken

Limousin är enfärgad gyllenbrun. Den rastypiska Limousinen har även en ljusare brun färgnyans runt mulen, ögonen, från klövarna och upp på smalbenen och även på lårens insida. Kännetecknande för rasen är en också en lång välmusklad rygg och en köttfull bakdel.

Produktion

Limousin är känt för lätta kalvningar högt foderutnyttjande och högt slaktutbyte . Födelsevikterna ligger i snitt på 43kg för tjurkalvar och 41kg för kvigkalvar. Kalvarna är normalt mycket livskraftiga och kommer snabbt igång med att dia.                Undersökningar från SLU i Uppsala samt statistik från slakterierna visar alla på ypperliga slaktresultat för limousindjur. Utmärkande är också god klöv- och benkvalité, vilket gör rasen mycket hållbar. Tillväxt- och storleksmässigt intar Limousin en medelnivå i förhållande till de andra köttraserna. Dessa viktiga grundläggande faktorer har gjort rasen populär över hela världen i korsningsproduktionen. Limousin är utmärkt som fadersras. Inte minst för att höja en besättnings slaktutbyte och slaktkropps klassning. Som modersras gör storleken och det höga foderutnyttjandet att dessa har låg foderförbrukning och är lätta att hålla i hull till en låg kostnad även under sinperioden. Även hondjuren har ett högt slaktutbyte och en hög slaktkroppsklassning.

Hornstatus

Det finns både hornade och polled, naturligt hornlösa, Limousin i Sverige där andelen polled ökar för varje år. I Sverige vill vi inte låta hornlösheten gå ut över de rastypiska limousin egenskaperna med köttfulla djur där klassningen ligger i topp.

Köttet

Limousinköttet står för Mörhet, Smak och Arom. Mörheten kommer av fin fiberstruktur med låg andel bindväv i muskulaturen. Limousin djuren ger även en bra och konsumentvänlig storlek på styckningsdetaljerna utan att djuren behöver ha hög slaktvikt. Limousinslaktkroppen kännetecknas av högt styckningsutbyte p.g.a. hög muskelmassa i förhållande till låg benandel och putsfett.

Limousin i harmoni på bete.
Limousin i harmoni på bete.