Simmental


Om rasen
De första Simmentaldjuren kom till Sverige 1974-1975, då 800 importerades från Schweiz. Under senare delen av 1970 och början på 1980-talen inköptes djur även från Österrike. Under 1990-talet har rasen förnyats främst genom importen av sperma och embryo från Canada företrädesvis polled material.

Rasen har sitt ursprung i det mellaneuropeiska alpdistriktet där den än idag med framgång används som en kombinerad mjölkköttras.

Kännetecken
Simmental är till färgen brun varierande från ljust gulbrun till riktigt mörkbrun. Vita fläckar i den bruna färgen förekommer på många djur. Ben och huvud är vita, runt ögonen förekommer partier i varierande storlek med bruna pigment. Rasen förekommer i både hornad och polled variant.

Egenskaper
Genom sitt ursprung som kombinerad mjölk/köttras är det den köttras i landet som har den absolut högsta mjölkavkastningen till kalven, därav de högsta avvänjningsvikter och ettårsvikter under många år i köttboskapskontrollen KAP. Rasen räknas till de tyngre köttraserna där medelvikten för fullvuxna kor ligger på ca 750-800 kg och fullvuxna tjurar 1250 kg. Rasen passar både som fader- och moderras i olika korsningskombinationer inom den självrekryterande köttproduktionen – en komplett köttras.

-Högsta 200-dagarsvikten

-Högsta 365-dagarsvikten

-Lätta kalvningar

-Utmärkta kalvningsegenskaper

-Bästa mjölkanlagen

-Stark funktionell exteriör

-Hög fertilitet

Hemsida: www.simmental.se