På denna sida kommer vi att lägga ut lite tips och råd.

Lär dig använda avelsvärden! Blir du inte klok på alla siffror? Nej det är inte alltid lätt att förstår sig på alla de olika siffror i avelsvärden! Här får du lite hjälp i "Lär dig använda avelsvärden"

Nybörjaretips  rikta sig till dig som funderar på att köpa dina första kor, men den är även bra till dig som funderar på att sluta med mjölk och gå över till kött. 

Utställningsskolan.
Att ställa ut är viktig marknadsföring, inte bara för ”din ras” men även för din besättning.
Vill du ta steget men inte riktigt vågar? Läs ”Utställningsskolan” så vågar även du!

För att få¨stambokföra sitt köttrasdjur har de olkia raserna vissa krav. Viktkrav är ett av dem. Se nedan vilka krav de olika raserna har.

Ras                      Korr vikt 200 dagar                        Korr vikt 365 dagar                                          Krav för stambokföring                       
Hereford

Tjur                         260 kg                                           460 kg                                                                  Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt
Kviga                      220 kg                                            320 kg

Charolais
Tjur                        310 kg                                              540 kg                                                                Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt
Kviga                     260 kg                                              370 kg

Angus
Tjur                         240 kg                                             420 kg                                                                Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt
Kviga                      205 kg                                             310 kg

Limousin
Tjur                         280 kg                                             500 kg                                                                Godkänd 200- och/eller 365-dagarsvikt
Kviga                      240 kg                                             340 kg

Simmental
Tjur                         320 kg                                              550 kg                                                                 Godkänd 200 och/eller 365 dagars vikt
Kviga                      280 kg                                              400 kg

Blonde d'Aquitaine
Tjur                        300 kg                                                510 kg                                               Finns 365-dagarsvikt gäller denna oavsett 200-dagarsvikt.
Kviga                     250 kg                                                370 kg

Chianina
Tjur                                                                                  510 kg                                Godkänd 365-dagarsvikt krävs. 200- och/eller 365-dagarsvikt krävs.
Kviga                                                                                                                           Inga viktkrav

Galloway/Belted Galloway                                                                                        Inget viktkrav.

Waguy                                                                                                                         200- och/eller 365-dagarsvikt krävs.

Highland Cattle                                                                                                          Inget viktkrav

Dexter                                                                                                                          Inget viktkrav